Skip to content

Derfor er gode ledere viktigere enn noensinne

Høyere produktivitet, høyere inntektsvekst, mer innovasjon høyere aksjeverdi og lavere turnover er bare noen av fordelene ved god ledelse.

God ledelse i en nordisk kontekst

Hva kjennetegner egentlig god ledelse i en nordisk kontekst? Og hva må ledere gjøre for å skape endringsvillige og lønnsomme virksomheter? 

AC har sammen med forskerne Per-Magnus Moe Thompson og Jon Magnus Haakonsen, som også er ansatt som førsteamanuensis og stipendiat ved Handelshøyskolen BI, jobbet frem en nordisk ledermodell. Tidligere var det fokus på at ledere skulle være enten-eller. Nyere forskning viser derimot at det finnes en rekke paradokser.

I et tillitsbasert samfunn, som de nordiske landene har, må man som leder for eksempel kunne vise både tillit til sine medarbeidere og samtidig sørge for å ha kontroll når man skal tilpasse seg raske endringer.

Fem viktige parametere i lederskapet

Lederskapsmodell

 

 

 

 

Fire sentrale paradokser

For å lykkes som leder i raskt omskiftelige omgivelser må man kunne lede seg selv, lede andre, lede endring og lede virksomheten. Under er hvert av disse fire områdene beskrevet med stikkord:

Å lede seg selv
 • Selvbevissthet: forstå egne styrker, svakheter og verdier
 • Selvstyring: håndtere egne følelser, atferd og motivasjon
 • Personlig utvikling: kontinuerlig læring og vekst
Å lede andre
 • Relasjonsbygging: bygge og opprettholde sterke relasjoner med andre
 • Bemyndigelse: gi andre autonomi og ressurser de trenger for å lykkes
 • Lagledelse: bygge og lede høyytende team
Å lede endring
 • Strategisk tenkning: tenke kreativt og strategisk om fremtiden
 • Endringsledelse: håndtere endring effektivt, inkludert kommunikasjon om endring og håndtering av motstand
 • Innovasjon: fremme innovasjon og eksperimentering
Å lede virksomheten
 • Forretningssans: forstå virksomheten og de finansielle aspektene i organisasjonen
 • Ekstern fokus: forstå den eksterne miljøet og markedsutviklingen
 • Resultatorientering: levere resultater og oppnå mål

Den mest effektive metoden for lederutvikling

Lederne i din organisasjon er viktige drivere for at organisasjonen skal nå sine strategiske mål. Selv om man forstår hva som skal til for å bli gode ledere, kan det ofte være vanskeligere å identifisere hvordan man skal starte arbeide med å bygge organisasjonens ledere. Basert på vårt arbeid med flere tusen ledere, team og spesialister har vi erfart en metode som gir umiddelbar effekt. Vår utviklingsarena PEOPLE LAB.™ bygger på denne metodikken

I videoen kan du høre vår kollega og psykolog Petra Thilers forklare hvordan man best kan lykkes med lederutvikling.

 


The Assessment Company

The Assessment Company (AC) er et landsdekkende nordisk konsulentselskap, som jobber innenfor tre områder.  

Strategi og organisasjonsutvikling: Strategiprosesser, organisering, salgsstrategier, kundereiser, LEAN, merkevareprosesser, bærekraftstrategi og generelle organisasjonsprosesser.  

 
Trening og kompetanseutvikling: Kompetansekartlegging, kompetansestyring og utvikling av kompetenser og ferdigheter. 
 

Rekruttering og utvelgelse:
Employer branding, search, rekruttering, utvelgelse og onboarding. 

Bygg et moderne lederteam i People Lab

People Lab er inspirert av toppidretten, hvor man lenge har brukt digitale verktøy og videoanalyse som en del av treningsarbeidet. PEOPLE LAB.™ består av et treningsrom og et observasjonsrom, hvor man kan observere hverandre, lære av hverandre og gi hverandre løpende feedback. Lederutviklingen kan foregå 1:1 med våre konsulenter, eller på gruppenivå.

  Selvinnsikt 
Forskning viser at læring gjennom praktisk trening er effektivt, og at selvinnsikt er nødvendig for å skape adferdsendring. Gjennom bruk av video, observasjon og feedback i People Lab kan vi forstå hvilke styrker og utviklingsområder lederne har i dag, og hva som skal til for at de skal vokse. Lederne lærer raskere av sine feil, og læringsutbyttet blir mer langvarig.   
 
 Gruppedynamikk 
God ledelse forutsetter godt samarbeid i ledergruppen. Lederne må forstå hverandres styrker og utviklingsområder, og hvordan gruppen totalt sett skal jobbe, og spille på hverandre, for å at selskapet skal nå sine mål. 

 Metodikk
Nyere forskning viser at det finnes en rekke paradokser i et effektivt lederskap. I samarbeid med forskere på BI har vi brukt dette som utgangspunkt for vår treningsmodell, som er spesielt utviklet for ledere i nordiske virksomheter.

Ønsker du heller en eksklusiv omvisning eller samtale? Fyll ut kontaktskjemaet i linken under, så tar vi kontakt for å avtale et møte:

Ta kontakt