Skip to content

Hvorfor er det så vanskelig å utvikle talenter?

 
Det er ingen hemmelighet at det å rekruttere og å beholde talenter er avgjørende. Jobbskifter forekommer oftere, og ferske data fra Finn.no viser at nesten halvparten av arbeidsstyrken vurderer å skifte jobb de neste to årene.  
 

 

Slik viser du dine konkurransefortrinn som arbeidsgiver

Vi har gjennom flere år med rekruttering og talentutvikling studert hvordan man skal rekruttere og beholde talenter. Vi ser at de vanligste grunnene til at en person forlater en organisasjon handler om ledelse, karriereutvikling, arbeidsoppgaver og lønn. Dette understøttes også av Finn.no.  

Når du rekrutterer er det viktig å kunne belyse, på en troverdig måte, at du er en arbeidsgiver som kan svare til kandidatenes forventninger på disse punktene. Skal man dessuten klare å beholde talentene, må man kunne levere på forventningene. 

 Bygg overbeveisende stillingsbeskrivelser 
Stillingsbeskrivelser som skiller seg ut har vesentlig høyere utslag på kvaliteten og størrelsen i søkermassen. Lær mer om rekruttering og annonsering i vårt white paper om rekruttering her. 

Del interne suksesshistorier med omverdenen
Ansatte er de viktigste bærerne for kulturen din og ditt mest troverdige alibi. Del historier om karriereutvikling på bedriftens LinkedIn-side. Be nåværende ansatte om å beskrive hvordan de har tilegnet seg kompetanse og bygget karriere i organisasjonen.

Vis god ledelse
Vis frem lederne i organisasjonen og hvilke lederegenskaper- og verdier de opererer etter

Fremhev læringsprogrammer
Legg vekt på at organisasjonen din investerer i læring og utvikling. Bruk digitale kanaler til å belyse løsningene og teknologiene dere benytter. 

Praktisk trening som virkemiddel

I siste ende er det dine mennesker dette handler om. Hvis du ønsker rask og effektiv endring, må du utvikle atferd hos både ledere og ansatte, som fremmer strategien. Ved å gjøre opplæring og tilbakemeldinger til en viktig del av hverdagen vil du kunne bygge en organisasjon som kontinuerlig tilpasser seg endringer, og raskt agerer i tråd med de sentrale beslutningene som treffes i toppledelsen.

I vårt toppidrettsenter for næringslivet benytter vi PEOPLE LAB™ som verktøy for at din organisasjon skal lykkes med nettopp dette. Dette er en trygg og effektiv plattform som identifiserer, vurderer, utvikler og forvalter talenter raskere og mer effektivt. 

PEOPLE LAB™ fungerer som en treningsarena, men er også en del av vårt økosystem av verktøy som gir innsikt i de ansattes kompetanser, ambisjoner og potensial. Ved hjelp av avanserte algoritmer kan vi kartlegge talentlandskapet i sanntid og sette dette opp mot selskapets mål og strategier.  

Deretter tilpasser vi praktisk trening. Dette foregår i PEOPLE LAB™. Inspirert av toppidretten, bruker vi digitale verktøy og videoanalyse for å forbedre treningen.  Med skreddersydd personlig læring og virtuelle simuleringsmiljøer kan deltakerne engasjere seg i realistiske situasjoner som er kritisk viktige for selskapets arbeidsprosesser, både nå og i fremtiden.


The Assessment Company

The Assessment Company (AC) er et landsdekkende nordisk konsulentselskap, som jobber innenfor tre områder.  

Strategi og organisasjonsutvikling: Strategiprosesser, organisering, salgsstrategier, kundereiser, LEAN, merkevareprosesser, bærekraftstrategi og generelle organisasjonsprosesser.  

 
Trening og kompetanseutvikling: Kompetansekartlegging, kompetansestyring og utvikling av kompetenser og ferdigheter. 
 

Rekruttering og utvelgelse:
Employer branding, search, rekruttering, utvelgelse og onboarding. 

om-oss

People Lab som et effektivt virkemiddel i kompetanseutviklingen:   

 Utvikle ansattes ferdigheter 
Det er naturlig for mennesker å gjøre det som føles trygt. Skal man få ansatte til å jobbe annerledes er det derfor nødvendig å utvikle deres praktiske ferdigheter, slik at nye arbeids- og samarbeidsmetoder blir en naturlig og trygg del av hverdagen. People Lab er en trygg arena for å øve på disse ferdighetene.  
 
 Utvikle selvinnsikt 
Forskning viser at læring gjennom praktisk trening er effektivt, og at selvinnsikt er nødvendig for å skape adferdsendring. Gjennom bruk av video, observasjon og feedback i People Lab lærer man raskere av sine feil, og læringsutbyttet blir mer langvarig.  

 Bygge kultur 
Skal man endre ansattes handlingsmønster vil det være virkningsfullt å utvikle kulturen. Dette kan gjøres gjennom en praktisk tilnærming til teamutvikling, dilemmatrening og verdiforankring i People Lab. 

 Bygge ledere 
Effektivt lederskap er helt avgjørende for organisasjonens endringsdyktighet. Nyere forskning viser at det finnes en rekke paradokser i et effektivt lederskap. I samarbeid med forskere på BI har vi brukt dette som utgangspunkt for vår treningsmodell, som er spesielt tilpasset ledere i nordiske virksomheter. 

i kamera
MicrosoftTeams-image-1
PS-AC-3
PS-AC-19
AC foto 4juli2388 komp

 Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå med rekruttering eller kompetanseutvikling i din virksomhet? Fyll ut kontaktskjemaet i linken under, så tar vi kontakt for å avtale et møte:

Ta kontakt